Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng, chống tham nhũng >> Phòng, chống tham nhũng
Ngày 29/3/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 157/QĐ-TTCP ban hành “Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023”. Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023 bao gồm 04 tiêu chí:  
Chiều ngày 25/10/2023, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 1234/QĐ-TTr ngày 19/10/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế về xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm được lựa chọn ngẫu nhiên năm 2023 tại UBND thành phố Huế.      
Căn cứ Công văn số 248/TTCP-C.IV ngày 08/7/2022 của Thanh tra Chính phủ về định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 và theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Công văn số 760/TTr-PCTN ngày 19/7/2022. Ngày 20/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1708/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.    
Ngày 15/6/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 616/BC-TTr về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) thể hiện cụ thể như sau:  
      Ngày 11/3/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 234/BC-TTr về công tác phòng, chống tham nhũng Qúy I năm 2022, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) thể hiện cụ thể như sau:  
Ngày 10/12/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 1224/BC-TTr về công tác phòng, chống tham nhũng qúy IV và năm 2021, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) thể hiện cụ thể như sau:  
Câu hỏi 35: Việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích được giám sát như thế nào? Điều 32 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định:        
Ngày 16/9/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 900/BC-TTr về công tác phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2021, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) thể hiện cụ thể như sau:  
Ngày 12/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1677/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu.  
Câu hỏi 14: Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập xác minh tài sản, thu nhập khi nào? Luật PCTN năm 2018 đã mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai, thu hẹp cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập nên việc xác minh toàn bộ các bản kê khai tài sản, thu nhập là không khả thi. Vì vậy, Điều 41 Luật PCTN năm 2018 đã quy định các căn cứ xác minh tài sản, thu nhập. Theo đó, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập xác minh tài sản, thu nhập khi có một trong các căn cứ sau đây:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.112.558
Truy cập hiện tại 672 khách