Tìm kiếm tin tức
Thanh tra Chính phủ: Hướng dẫn tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019
Ngày cập nhật 11/11/2019
Ngày 21/10/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Công văn số 1870/TTCP-C.IV về việc tổ chức  thực hiện kê khai tài sản , thu nhập năm 2019. Theo đó thời gian qua, Thanh tra Chính phủ nhận được nhiều văn bản của các bộ, ngành, địa phương đề nghị hướng dẫn việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập năm 2019. Về nội dung này, Thanh tra Chính phủ có ý kiến như sau:
 
Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 thì việc tô chức kê khai tài sản, thu nhập và việc kê khai của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của Luật; việc kê khai thực hiện theo mẫu do Chính phủ quy định. 
Hiện nay, dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập đã trình Chính phủ xem xét cho ý kiến. Tuy nhiên, một số nội dung vẫn còn có các ý kiến khác nhau, cần xin thêm ý kiến của cơ quan chức năng để thống nhất trước khi Chính phủ ban hành.
Do đó, việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 sẽ được thực hiện khi Nghị định ban hành và có hiệu lực pháp luật.
 
                                                                         Thanh tra tỉnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.115.215
Truy cập hiện tại 81 khách