Tìm kiếm tin tức
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kết quả các nội dung Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
Ngày cập nhật 19/03/2020

Thực hiện Công văn số 1868/VPCP-V.I ngày 11/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” năm 2019, ngày 17/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có Công văn số 2087/UBND-TTr yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an tỉnhViện kiểm sát nhân dân tỉnhTòa án nhân dân tỉnhTrường Cao đẳng, Trường Trung cấp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của Đề án đảm bảo đúng thời gian, mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 và các Kế hoạch của UBND tỉnh nêu trên.

 

 

 

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan việc thực hiện và tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Đề án theo quy định./.

 

 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.115.215
Truy cập hiện tại 87 khách