Tìm kiếm tin tức
Phòng, chống tham nhũng
Thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Thanh tra Chính phủ đã pháp điển xong đối với đề mục Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền pháp điển của Thanh tra Chính phủ.      
Ngày 16/12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học “Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020”. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh chủ trì hội thảo.
Ngày 26/11/2020, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 803/TTr-PCTN về hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 cho các Sở, Ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập; các doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để tiến hành tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 tại cơ quan mình và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.  
    Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, sáng 26/10, tại Hà Nội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, sáng 26/10, tại Hà Nội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.
Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 48 của UBTVQH, chiều ngày 14/9, thừa ủy quyền của Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã báo cáo UBTVQH về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.
Ngày 28/7, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Đại sứ quán Anh tổ chức hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo đánh giá quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước và hướng dẫn đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thi hành quy định của Luật PCTN năm 2018. 
Ngày 26/5/2020, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 17 đến nay và một số nội dung quan trọng khác. Tại Cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất một số nội dung sau đây: 
Thực hiện Công văn số 1868/VPCP-V.I ngày 11/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” năm 2019, ngày 17/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có Công văn số 2087/UBND-TTr yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của Đề án đảm bảo đúng thời gian, mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 và các Kế hoạch của UBND tỉnh nêu trên.      
Ngày 17/2, tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Cơ quan Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.     
Ngày 14/01/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 80/TTCP-C.IV về việc thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà và nhận quà tặng.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.055.609
Truy cập hiện tại 252 khách