Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng, chống tham nhũng
Ngày 29/3/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 157/QĐ-TTCP ban hành “Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023”. Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023 bao gồm 04 tiêu chí:  
Ngày 29/01/2024, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quy định số 1559-QĐ/TU về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.  
Ngày 26/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 991/UBND-NC về việc rà soát, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập.  
Ngày 26/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.    
Thực hiện Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, ngày 06/11/2023 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 1349/QĐ-TTr về việc xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm được lựa chọn ngẫu nhiên năm 2023 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
  Thực hiện Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, ngày 06/11/2023 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 1348/QĐ-TTr về việc xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm được lựa chọn ngẫu nhiên năm 2023 tại Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Quy định của Bộ Chính trị đã nêu rõ 22 hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác này, bao gồm:

 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; ngày 01/11/2023, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức khai mạc Hội trại sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Phòng, chống tham nhũng”.    
Chiều ngày 25/10/2023, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 1234/QĐ-TTr ngày 19/10/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế về xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm được lựa chọn ngẫu nhiên năm 2023 tại UBND thành phố Huế.      
Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, ngày 24/02/2023 Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 168/KH-TTr thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) với các nội dung cụ thể như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.119.644
Truy cập hiện tại 625 khách