Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin tuyên truyền >> Chế độ chính sách
Tháng 10/2022, nhiều chính sách pháp luật mới nào sẽ được đưa vào áp dụng. Trong đó đáng chú ý là những quy định sau đây: Tài khoản định danh điện tử có thể thay thế căn cước công dân; Tăng giá dịch vụ đăng kiểm ô tô từ ngày 08/10/2022; Điều chỉnh về cách xếp lương với một số ngạch công chức, viên chức; Bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với viên chức lưu trữ; ...
Ngày 28/7/2022, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 3538/BNV-TCCB về tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế kể từ ngày 01/01/2022, các nội dung hướng dẫn theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC được thực hiện như sau:  
Nhằm mục đích trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị và địa phương những kiến thức cơ bản về giới; kỹ năng lồng ghép giới trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về bình đẳng giới, tăng cường hiệu quả của công tác phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và người chưa thành niên; Bộ Tư pháp đã xây dựng Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Tài liệu được thiết kế dưới định dạng văn bản số và 10 videos ngắn gọn, đăng tải trên môi trường mạng tại địa chỉ website “treemvagioi.edu.vn”. Đây là chương trình học tập trực tuyến đầu tiên do Bộ Tư pháp xây dựng, mở ra cơ hội tiếp cận, nghiên cứu, học tập, tham khảo không giới hạn đối với các cán bộ, công chức, viên chức và tất cả các đối tượng trong xã hội có nhu cầu tìm hiểu hoặc quan tâm đến vấn đề giới và lồng ghép giới.  
Tháng 4/2022, hàng loạt các quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực. Cùng điểm qua những chính sách pháp luật đáng chú ý mà người dân cần biết như: Áp dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc; Tăng thêm số giờ tối đa của người lao động; Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu từ 01/04/2022; Tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ; Chế độ dành cho công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc; Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, …
Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2022.
Ngày 25/8, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND quy định về tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2021.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.870.764
Truy cập hiện tại 79 khách