Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin tuyên truyền >> Chiến lược quy hoạch ngành
Ngày 08/12/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2213/QĐ-TTg về việc ban hành chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 20130
Ngày 08/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2213/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển ngành Thanh tra trong thời gian tới, đây được coi là cơ sở pháp lý quan trọng, trực tiếp và toàn diện nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra hiện nay; hướng tới xây dựng và phát triển ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh, kỷ cương, liêm chính, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Quyết định số 2857/QĐ-TTCP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Thanh tra Chính phủ.
Ngày 14/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã chủ trì họp với các đơn vị liên quan về việc triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Ngày 06/7, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã chủ trì họp lấy ý kiến góp ý của lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội, bộ, ngành Trung ương; các cán bộ nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước phụ trách ngành Thanh tra, các lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã nghỉ hưu nhằm hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển ngành Thanh tra. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng, Lê Tiến Hào, Ngô Văn Khánh, Lê Thị Thủy cùng đại diện một số cục, vụ, đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ.
(Thanhtravietnam.vn) – “Chỉ tính riêng nhu cầu đào tạo cán bộ cho hệ thống các cơ quan thanh tra các cấp đến năm 2020 cũng phải bổ sung thêm khoảng 9.000 thanh tra viên, gần 5.000 thanh tra viên chính và trên 400 thanh tra viên cao cấp” – đó là con số được nêu trong phần Dự báo nhu cầu nhân lực của Dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực của ngành Thanh tra thời kỳ 2011-2020.  
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.870.764
Truy cập hiện tại 67 khách