Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết XII của Đảng
Ngày cập nhật 16/09/2016
Đồng chí Ngyễn Quang Tuấn, TVTU, Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo tại hội nghị

Thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch 07-KH/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về “tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV ”. Hôm nay, ngày 14/6/2016 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Đảng bộ học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với Chương trình hành động của Tỉnh ủy, của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

 

 

 

Đến dự và trực tiếp báo cáo, quán triệt với Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Các đồng Phó Bí thư, Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viện UBKT, Báo cáo viên Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên BCH các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc Đảng ủy; phòng viên Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV8) đến dự và đưa tin hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày, từ 8 giờ ngày 14 đến 11 giờ ngày 15/6/2016; Hội nghị nghe báo cáo những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Báo cáo một số nội dung cơ bản về tổng kết triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Chương trình hành động của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Hội nghị trao đổi, thảo luận những nội dung đã được nghiên cứu, học tập và triển khai Kế hoạch của Đảng ủy Khối về tổ chức học tập, quán triện, triển khai thực hiện Nghị quyết  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chương trình hành động của Thỉnh ủy (khóa XV) và của Đảng bộ Khối (khóa VI) đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Sau học tập, quán triệt các đại biểu tham dư hội nghị viết bài thu hoạch kết quả học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII. Chương trình hành động của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

(BTG ĐUK www.danguykhoiccq.thuathienhue.egov.vn)
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.870.764
Truy cập hiện tại 80 khách