Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh: ban hành Chỉ thị tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự
Ngày cập nhật 02/01/2020
 
 
Ngày 28/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 26 /CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện chính trị, lễ hội lớn và Festival Huế 2020
 
 
Để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cực đoan, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nhất là trong các dịp lễ, Tết, Đại hội Đảng các cấp và Festival Huế 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
Các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, phát động nhân dân tham gia công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quản lý, cảm hóa, giáo dục các loại đối tượng, đồng thời, lên án mạnh mẽ các hành vi trái pháp luật, thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng an ninh trật tự tại địa phương;
Theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, không để sở hở, thiếu sót để các đối tượng xấu lợi dụng, kích động gây rối an ninh chính trị; quán triệt, yêu cầu cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện đúng quy định, quy trình trong công tác, vì nhân dân phục vụ; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, lôi kéo, móc nối hoạt động; tham mưu, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo trước thềm Đại hội Đảng phục vụ tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thường xuyên tuần tra, kiểm soát vào các giờ cao điểm, địa bàn, tuyến trọng điểm, mục tiêu quan trọng.
Tăng cường nắm tình hình, kịp thời nắm bắt những mâu thuẫn, nguy cơ phát sinh “điểm nóng”, tội phạm để tham mưu, giải quyết triệt để, đúng quy định.
Duy trì chế độ trực lãnh đạo, chỉ huy, trực ban, trực chiến, bảo vệ cơ quan, tăng cường khả năng, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, Tết Nguyên đán Canh Tý, Festival Huế 2020 tiết kiệm, an toàn…
 
                                                                  Thanh tra tỉnh 
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.055.609
Truy cập hiện tại 250 khách