Tìm kiếm tin tức
Lấy ý kiến về Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 15/06/2017
 
Ngày 07 tháng 6 năm 2017 Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 471/TTr-P2 lấy ý kiến về Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.
 
Theo đó nhằm thực hiện Công văn số 376/UBND-KH ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành kèm theo Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Để tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản đúng quy định pháp luật, Thanh tra tỉnh gửi đến quý cơ quan dự thảo trên để lấy ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện Quyết định kèm theo Quy định (gửi kèm dự thảo Quyết định ban hành kèm theo Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế).
Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tham gia ý kiến đóng góp bằng văn bản và gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 16/6/2017 để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.
 
                                                                              Thanh tra tỉnh
 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.976.166
Truy cập hiện tại 65 khách