Tìm kiếm tin tức
Thông báo về hướng dẫn kiểm tra thông tin nhân thân, số Chứng minh nhân dân trên thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử trong các giao dịch
Ngày cập nhật 06/04/2021

Căn cứ Thông tư 06/2021/TT-BCA ngày 23/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân và chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo và hướng dẫn phương pháp kiểm tra thông tin nhân thân, số Chứng minh nhân dân trên thẻ Căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch như sau:

Hiện, trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử có mã QR code lưu thông tin về số Chứng minh nhân dân 9 số của công dân. Vì vậy, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong quá trình tiếp nhận, giải quyết các giao dịch hành chính, dân sự có thể sử dụng chức năng quét mã QR code để kiểm tra thông tin nhân thân, số Chứng minh nhân dân của công dân trên thẻ Căn cước công dân và không yêu cầu công dân xuất trình Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc thực hiện các giao dịch (thông tin trong mã QR code đã được Bộ Công an xác thực).

Vậy, Công an tỉnh kính thông báo để cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân biết, phối hợp thực hiện.

 
 
 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo số 1158/TB-CAT-PC06 (Kích vào để xem chi tiết)
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.080.024
Truy cập hiện tại 94 khách