Tìm kiếm tin tức
Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy định tiêu chuẩn chức danh
Ngày cập nhật 27/10/2017

Ngày 27/10/2017, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 938/TTr-VP về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

 

Thực hiện Công văn số 7410/UBND-NV ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng,  phó các tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở và cấp huyện, Thanh tra tỉnh đã dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thanh tra tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 07/11/2017 để kịp tổng hợp trình Sở Tư pháp thẩm định và báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

(Dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh tại địa chỉ https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn (mục Dự thảo xin ý kiến))./.

 Đinh Hiền

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.574.983
Truy cập hiện tại 12 khách