Tìm kiếm tin tức
Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Thanh niên năm 2005
Ngày cập nhật 16/11/2017

Sáng ngày 16/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật thanh niên năm 2005. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính dự và chỉ đạo Hội nghị.

Sau 10 năm thực hiện Luật thanh niên 2005, tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định. UBND tỉnh đã ban hành và triển khai thực hiện các Đề án như: "Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015"; "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu nhi giai đoạn 2011-2015"; "Tuyển chọn những thanh niên xuất ngũ về địa phương để quy hoạch, đào tạo và bổ sung vào đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn";... Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên đã đạt được những bước tiến to lớn. Các thiết chế văn hóa, giáo dục cho thanh niên hình thành cụ thể. Công tác đào tạo gắn với dạy nghề, tạo việc làm ngày càng đi vào khuôn khổ, tạo thuận lợi để thanh niên học tập, lao động và sản xuất cơ bản đáp ứng nguyện vọng của đa số thanh thiếu niên...

Hội nghị đã tập trung thảo luận và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong  triển khai thực hiện Luật Thanh niên 10 năm qua như: Công tác xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thanh niên của các bộ, ngành còn chậm và thiếu đồng bộ; Công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra trong quá trình thực hiện Luật Thanh niên chưa thực hiện có hiệu quả, thường xuyên, liên tục và thiếu sự chỉ đạo thống nhất; Luật Thanh niên vẫn còn những nội dung bất cập... 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính đánh giá cao công tác phối hợp triển khai thực hiện Luật Thanh niên trong 10 năm qua, đã góp phần xây dựng và cũng cố tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh và các tổ chức thanh niên do Đoàn thanh niên làm nòng cốt ngày càng lớn mạnh; Nhận thức của tuổi trẻ thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với xã hội và đất nước ngày càng nâng cao. Để đưa Luật Thanh niên đi vào cuộc sống, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính đã chỉ ra một số việc cần làm trong thời gian tới đó là: Cần đảm bảo được nguồn kinh phí hàng năm từ ngân sách nhà nước để đảm bảo triển khai thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam đã đề ra; Các địa phương đơn vị cần tập trung nguồn lực thực hiện chương trình thanh niên của địa phương, đơn vị mình; Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Luật Thanh niên tại các Sở, ban, ngành, địa phương; Tăng cường công tác tập huấn nhằm nâng cao trình độ quản lý nhà nước về thanh niên cho cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu. 

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính trao tặng bằng khen cho các tập thể

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.571.841
Truy cập hiện tại 52 khách