Tìm kiếm tin tức
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018
Ngày cập nhật 16/01/2018
 

Trong tháng 01/2018, có rất nhiều văn bản quan trọng sẽ chính thức có hiệu lực, tiêu biểu như: Nghị định 120/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Thông tư 35/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số; Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; Thông tư 31/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin…

STT

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

 

NGHỊ QUYẾT

   

1

Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự

05/2017/NQ-HĐTP

BH: 19/09/2017

HL: 01/01/2018

 

NGHỊ ĐỊNH

   

1

Nghị định 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ về báo cáo tài chính Nhà nước

25/2017/NĐ-CP

BH: 14/03/2017

HL: 01/01/2018

 

2

Nghị định 114/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa

114/2017/NĐ-CP

BH: 09/10/2017

HL: 01/01/2018

3

Nghị định 115/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách Nhà nước số tiền đã nộp

115/2017/NĐ-CP

BH: 16/10/2017

HL: 01/01/2018

4

Nghị định 120/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

120/2017/NĐ-CP

BH: 06/11/2017

HL: 01/01/2018

5

Nghị định 121/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam

121/2017/NĐ-CP

BH: 06/11/2017

HL: 01/01/2018

6

Nghị định 122/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

122/2017/NĐ-CP

BH: 13/11/2017

HL: 01/01/2018

7

Nghị định 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

123/2017/NĐ-CP

BH: 14/11/2017

HL: 01/01/2018

8

Nghị định 124/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

124/2017/NĐ-CP

BH: 15/11/2017

HL: 01/01/2018

9

Nghị định 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

125/2017/NĐ-CP

BH: 16/11/2017

HL: 01/01/2018

10

Nghị định 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

126/2017/NĐ-CP

BH: 16/11/2017

HL: 01/01/2018

11

Nghị định 127/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng

127/2017/NĐ-CP

BH: 16/11/2017

HL: 01/01/2018

12

Nghị định 128/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự

128/2017/NĐ-CP

BH: 16/11/2017

HL: 01/01/2018

13

Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

139/2017/NĐ-CP

BH: 27/11/2017

HL: 15/01/2018

14

Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

140/2017/NĐ-CP

BH: 05/12/2017

HL: 20/01/2018

15

Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

141/2017/NĐ-CP

BH: 07/12/2017

HL: 25/01/2018

16

Nghị định 144/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

144/2017/NĐ-CP

BH: 15/12/2017

HL: 01/01/2018

 

THÔNG TƯ

   

1

Thông tư 37/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia

37/2016/TT-NHNN

BH: 30/12/2016

HL: 15/01/2018

2

Thông tư 24/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

24/2017/TT-BTC

BH: 28/03/2017

HL: 01/01/2018

3

Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

65/2017/TT-BTC

BH: 27/06/2017

HL: 01/01/2018

4

Thông tư 01/2017/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định về phòng xử án

01/2017/TT-TANDTC

BH: 28/07/2017

HL: 01/01/2018

5

Thông tư 02/2017/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa

02/2017/TT-TANDTC

BH: 28/07/2017

HL: 01/01/2018

6

Thông tư 26/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa

26/2017/TT-BGTVT

BH: 02/08/2017

HL: 01/01/2018

7

Thông tư 30/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2010/TT-BGTVT ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa

30/2017/TT-BGTVT

BH: 07/09/2017

HL: 01/01/2018

8

Thông tư 22/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

22/2017/TT-BTTTT

BH: 29/09/2017

HL: 01/01/2018

9

Thông tư 23/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương

23/2017/TT-BTTTT

BH: 29/09/2017

HL: 01/01/2018

10

Thông tư 14/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng

14/2017/TT-NHNN

BH: 29/09/2017

HL: 01/01/2018

11

Thông tư 38/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc

38/2017/TT-BYT

BH: 17/10/2017

HL: 01/01/2018

12

Thông tư 40/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ

40/2017/TT-BGTVT

BH: 09/11/2017

HL: 01/01/2018

13

Thông tư 16/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2016/TT-NHNN ngày 28/09/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

16/2017/TT-NHNN

BH: 10/11/2017

HL: 01/01/2018

14

Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

23/2017/TT-BNNPTNT

BH: 15/11/2017

HL: 01/01/2018

15

Thông tư 42/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch

42/2017/TT-BGTVT

BH: 15/11/2017

HL: 01/01/2018

16

Thông tư 26/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng

26/2017/TT-BNNPTNT

BH: 15/11/2017

HL: 01/01/2018

17

Thông tư 30/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng

30/2017/TT-BTTTT

BH: 15/11/2017

HL: 01/01/2018

18

Thông tư 44/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp

44/2017/TT-BYT

BH: 16/11/2017

HL: 01/01/2018

19

Thông tư 25/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018

25/2017/TT-BCT

BH: 29/11/2017

HL: 01/01/2018

20

Thông tư 28/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

28/2017/TT-BCT

BH: 08/12/2017

HL: 01/01/2018

21

Thông tư 23/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện

23/2017/TT-BCT

BH: 16/11/2017

HL: 02/01/2018

22

Thông tư 17/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

17/2017/TT-NHNN

BH: 20/11/2017

HL: 05/01/2018

23

Thông tư 35/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số

35/2017/TT-BTTTT

BH: 23/11/2017

HL: 08/01/2018

24

Thông tư 16/2016/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011 và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013

16/2016/TT-BKHCN

BH: 30/06/2016

HL: 15/01/2018

25

Thông tư 43/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không

43/2017/TT-BGTVT

BH: 16/11/2017

HL: 15/01/2018

26

Thông tư 45/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

45/2017/TT-BGTVT

BH: 17/11/2017

HL: 15/01/2018

27

Thông tư 46/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển

46/2017/TT-BGTVT

BH: 27/11/2017

HL: 15/01/2018

28

Thông tư 126/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

126/2017/TT-BTC

BH: 27/11/2017

HL: 15/01/2018

29

Thông tư 31/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin

31/2017/TT-BTTTT

BH: 15/11/2017

HL: 15/01/2018

30

Thông tư 298/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

298/2017/TT-BQP

BH: 01/12/2017

HL: 16/01/2018

31

Thông tư 26/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu


26/2017/TT-BCT

BH: 29/11/2017

HL: 18/01/2018

32

Thông tư 30/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

30/2017/TT-BGDĐT

BH: 05/12/2017

HL: 20/01/2018

33

Thông tư 37/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM

37/2017/TT-BTTTT

BH: 07/12/2017

HL: 23/01/2018

34

Thông tư 38/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân

38/2017/TT-BTTTT

BH: 13/12/2017

HL: 28/01/2018

35

Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

29/2017/TT-BLĐTBXH

BH: 15/12/2017

HL: 29/01/2018

36

Thông tư 132/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

132/2017/TT-BTC

BH: 15/12/2017

HL: 29/01/2018

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.976.358
Truy cập hiện tại 156 khách