Tìm kiếm tin tức
Danh sách 9 Luật có hiệu lực từ tháng 07/2018
Ngày cập nhật 29/06/2018

Từ tháng 07/2018, có 09 Luật chính thức có hiệu lực, trong đó có: Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật Đường sắt 2017, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017…

Luật Thủy lợi chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 (Ảnh minh họa)
Từ tháng 07/2018, có 09 Luật chính thức có hiệu lực, trong đó có: Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật Đường sắt 2017, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017…
 
 

STT

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

1

Luật Tiếp cận thông tin của Quốc hội, số 104/2016/QH13

104/2016/QH13

BH: 06/04/2016

HL: 01/07/2018

2

Luật Đường sắt của Quốc hội, số 06/2017/QH14

06/2017/QH14

BH: 16/06/2017

HL: 01/07/2018

3

Luật Chuyển giao công nghệ của Quốc hội, số 07/2017/QH14

07/2017/QH14

BH: 19/06/2017

HL: 01/07/2018

4

Luật Thủy lợi của Quốc hội, số 08/2017/QH14

08/2017/QH14

BH: 19/06/2017

HL: 01/07/2018

5

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của Quốc hội, số 10/2017/QH14

10/2017/QH14

BH: 20/06/2017

HL: 01/07/2018

6

Luật Cảnh vệ của Quốc hội, số 13/2017/QH14

13/2017/QH14

BH: 20/06/2017

HL: 01/07/2018

7

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của Quốc hội, số 14/2017/QH14

14/2017/QH14

BH: 20/06/2017

HL: 01/07/2018

8

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài của Quốc hội, số 19/2017/QH14

19/2017/QH14

BH: 21/11/2017

HL: 01/07/2018

9

Luật Quản lý nợ công của Quốc hội, số 20/2017/QH14

20/2017/QH14

BH: 23/11/2017

HL: 01/07/2018

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.923.169
Truy cập hiện tại 730 khách