Tìm kiếm tin tức
Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Ngày cập nhật 24/07/2018

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 07 luật (Luật quốc phòng; Luật cạnh tranh; Luật tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao; Luật đo đạc và bản đồ; Luật an ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch và 08 Nghị quyết quan trọng). Để thông tin, tuyên truyền nội dung các văn bản trên đến cán bộ và Nhân dân, ngày  19 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch (số 143/KH-UBND) tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV với các nhiệm vụ chủ yếu như:

Thông tin, tuyên truyền qua Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử. Theo đó, các cơ quan, địa phương cập nhật tài liệu giới thiệu, phổ biến nội dung, tinh thần văn bản do Bộ Tư pháp cập nhật trên Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn; chuyên mục Tủ sách pháp luật). UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực được quy định trong các Luật, đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật trên Cổng/Trang Thông tin điện tử và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu. Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cập nhật, biên soạn tin bài giới thiệu nội dung của các Luật, Nghị quyết trên Trang thông tin điện tử để thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân.

Ngoài ra, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai cho lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, địa phương những Luật có phạm vi, đối tượng điều chỉnh rộng, liên quan trực tiếp đến đông đảo cán bộ, nhân dân, gồm: Luật quốc phòng; Luật cạnh tranh; Luật tố cáo; Luật an ninh mạng.

Đối với Luật mang tính chất chuyên ngành khác, các cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực được quy định trong các Luật, Nghị quyết, tổ chức quán triệt, triển khai cho lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, địa phương và công chức, viên chức có liên quan.

UBND tỉnh đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh có văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong toàn ngành và trong phạm vi quản lý; có chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Công chứng tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật liên quan cho hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

Ngoài ra, một số nhiệm vụ khác như tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai dạy và học pháp luật trong các nhà trường đảm bảo phù hợp với các quy định mới… cũng được lên kế hoạch thực hiện cụ thể.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.923.169
Truy cập hiện tại 793 khách