Tìm kiếm tin tức
Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày cập nhật 30/07/2018

Ngày 08/12/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2213/QĐ-TTg về việc ban hành chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 20130

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.562.422
Truy cập hiện tại 29 khách