Tìm kiếm tin tức
Danh mục thông tin phải được công khai của Thanh tra tỉnh và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện
Ngày cập nhật 15/11/2018

Ngày 12/11/2018 Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định 1069/QĐ-TTr về ban hành quy chế cung cấp thông tin cho công dân của cơ quan Thanh tra tỉnh theo đó đã quy định Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện của Thanh tra tỉnh. 

Chi tiết nội dung Danh mục tại file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.080.024
Truy cập hiện tại 95 khách