Tìm kiếm tin tức
PHÂN CÔNG ĐẦU MỐI CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA CƠ QUAN THANH TRA TỈNH
Ngày cập nhật 21/11/2018
Thực hiện Quyết định số 1069/QĐ-TTr ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Thanh tra tỉnh về Ban hành quy chế cung cấp thông tin cho công dân của cơ quan Thanh tra tỉnh; Căn cứ Quyết định số 1099/QĐ-TTr ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Thanh tra tỉnh về phân công đầu mối cung cấp thông tin cho công dân của cơ quan Thanh tra tỉnh. Thanh tra tỉnh công khai đầu mối cung cấp thông tin cho công dân cụ thể như sau:
 
Họ và tên: Phan Văn Diễn
Chức vụ: Thanh tra viên, Văn phòng Thanh tra tỉnh
Thư điện tử: thanhtratinh@thuathienhue.gov.vn
Số điện thoại cơ quan: 0234.3810976; số Fax: 0234.3810976
Địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, Thành phố Huế.
(Có Quyết định phân công đầu mối cung cấp thông tin cho công dân của cơ quan Thanh tra tỉnh kèm theo)
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.055.609
Truy cập hiện tại 246 khách