Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2019
Ngày cập nhật 28/01/2019
 
Thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 21/01/2019 của Đảng uỷ Thanh tra tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm 2019, ngày 22/01/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành kế hoạch số 67/KH-TTr về xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2019
 
 
Theo nội dung Kế hoạch, tập thể lãnh đạo, các phòng và toàn thể cán bộ công chức đã ký cam kết thực hiện 09 nội dung đăng ký xây dựng cơ quan  đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2019, cụ thể đó là:
 
          1. Đảng uỷ, Thủ trưởng cơ quan có kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong năm 2019.
          2. Triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
          3. Có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy, nổ và kịp thời bổ sung những quy định mới của pháp luật phù hợp với tình hình của cơ quan đơn vị.
          4. Có 100% cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
          5. Có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Công an cơ sở trong công tác bảo vệ cơ quan, đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ vật tư, tài sản trong cơ quan.
          6. Không để cơ quan bị mất trộm tài sản có giá trị lớn; để lộ lọt bí mật Nhà nước, cháy, nổ.
          7. Không có cán bộ, công chức, viên chức phạm tội hoặc mắc các tệ nạn xã hội.
          8. Xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan vững mạnh, phối hợp với lực lượng bảo vệ bảo đảm cơ quan an toàn 24/24 giờ; hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
9. Có 100% tập thể cơ quan đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên./.
Hiếu Sơn
                                                                                          
                                                                                              
      
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.080.024
Truy cập hiện tại 96 khách