Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin tuyên truyền
Tháng 10/2022, nhiều chính sách pháp luật mới nào sẽ được đưa vào áp dụng. Trong đó đáng chú ý là những quy định sau đây: Tài khoản định danh điện tử có thể thay thế căn cước công dân; Tăng giá dịch vụ đăng kiểm ô tô từ ngày 08/10/2022; Điều chỉnh về cách xếp lương với một số ngạch công chức, viên chức; Bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với viên chức lưu trữ; ...
Ngày 30/9/2022, Thanh tra tỉnh phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển đổi số, chính quyền số cho toàn thể cán bộ,  công chức cơ quan Thanh tra tỉnh.    
Ngày 13/9/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng điện toán đám mây (ĐTĐM) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025.    
Ngày 28/7/2022, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 3538/BNV-TCCB về tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế kể từ ngày 01/01/2022, các nội dung hướng dẫn theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC được thực hiện như sau:  
Sáng ngày 08/8, tại Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền Thông đã công bố kết quả Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2021, Thừa Thiên Huế năm thứ 2 liên tiếp xếp thứ 2 trong toàn quốc về Chỉ số này.
Ngày 22/7/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND tổ chức Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2022 nhằm nâng cao nhận thức chuyển đổi số trong các cấp, các ngành, các địa phương xây dựng Chính quyền số. Hình thành cộng đồng doanh nghiệp chuyển đổi số. Thúc đẩy phát triển xã hội số, kinh tế số.    
Nhằm mục đích trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị và địa phương những kiến thức cơ bản về giới; kỹ năng lồng ghép giới trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về bình đẳng giới, tăng cường hiệu quả của công tác phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và người chưa thành niên; Bộ Tư pháp đã xây dựng Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Tài liệu được thiết kế dưới định dạng văn bản số và 10 videos ngắn gọn, đăng tải trên môi trường mạng tại địa chỉ website “treemvagioi.edu.vn”. Đây là chương trình học tập trực tuyến đầu tiên do Bộ Tư pháp xây dựng, mở ra cơ hội tiếp cận, nghiên cứu, học tập, tham khảo không giới hạn đối với các cán bộ, công chức, viên chức và tất cả các đối tượng trong xã hội có nhu cầu tìm hiểu hoặc quan tâm đến vấn đề giới và lồng ghép giới.  
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 03/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 57/KH-BCĐ ngày 29/4/2022 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 về triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 82/KH-BCĐ ngày 13/6/2022 về thông tin, truyền thông về Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.  
Thực hiện Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, Kế hoạch số 98/KH-HĐPH ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng) về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2026 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, ngày 28/4/2022, Hội đồng ban hành Kế hoạch 674/KH-HĐPH tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên”  
(CTTĐT) - Chiều ngày 27/04, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Dự và chủ trì hội nghị có UVTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Tham dự hội nghị có UVTV Tỉnh ủy – Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn; cùng đại diện UBMTTQVN tỉnh và các sở, ban, ngành.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.533.160
Truy cập hiện tại 855 khách