Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh: Ban hành Quyết định số 408/QĐ - TTr ngày 16/5/2019 về thanh tra liên ngành chống thất thu ngân sách
Ngày cập nhật 14/06/2019
Ngày 16/5/2019, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 408/QĐ-TTr về thanh tra liên ngành chống thất thu ngân sách Nhà nước tại 03 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần DượcMedipharco, Công ty Cổ phần Frit Huế, Công ty TNHH Phước Lộc với nội dung thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, liên doanh, liên kết và tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước.Thời kỳ thanh tra : năm 2016, năm 2017 và năm 2018.Thời hạn thanh tra: 10 ngày/ 01 doanh nghiệp (không kể ngày nghỉ, lễ) kể từ ngày thông báo làm việc với doanh nghiệp.
 
Thành phần tham gia Đoàn thanh tra liên ngành theo Quyết định thanh tra số 408/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh, gồm có 06 thành viên và do ông Nguyễn Phong Hải – Quyền Trưởng phòng TT, GQ KN, TC 1, Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn thanh tra.
Chánh Thanh tra tỉnh giao trách nhiệm cho ông Nguyễn Đình Quang - Phó Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo, giám sát hoạt độngcủaĐoàn thanh tra.
Đoàn thanh tra có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch thanh tra để triển khai cuộc thanh tra đúng nội dung và thời gian quy định.
Nguyễn Phong Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.725.901
Truy cập hiện tại 622 khách