Tìm kiếm tin tức
THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày cập nhật 29/07/2019
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2018, ngày 15/7/2019 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 647/QĐ-TTr về thanh tra công tác quản lý các dự án, đầu tư xây dựng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc, sáng ngày 26/7/2019, tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ông Hồ Bê, Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra. 
 
Đoàn thanh tra có 06 người, do ông Hoàng Trọng Thư - Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra làm Trưởng đoàn. Chánh Thanh tra tỉnh giao ông Nguyễn Đình Quang - Phó Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. Về nội dung thanh tra công tác quản lý dự án, đầu tư xây dựng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc, gồm các dự án, công trình: Dự án “Xây dựng Kho bảo quản hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia ở miền Trung” (trừ các nội dung công việc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện); Hợp phần Quản lý dự án thuộc Dự án “Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2) tỉnh Thừa Thiên Huế”; Dự án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020”; Dự án “Đầu tư Phát triển rừng ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2020” và Công trình “Trụ sở làm việc Hạt Kiểm lâm thành phố Huế”.
Thời kỳ thanh tra từ giai đoạn chuẩn bị đến khi kết thúc đầu tư, đưa công trình dự án vào sử dụng (đối với dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng) hoặc đến thời điểm thanh tra (đối với dự án đang triển khai).
Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.
Sau khi nghe Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định số 647/QĐ-TTr và triển khai Kế hoạch của Đoàn thanh tra, nghe Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về tình hình quản lý các dự án, đầu tư xây dựng theo nội dung Đề cương hướng dẫn của Đoàn thanh tra, phát biểu của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các phòng, ban có liên quan đến nội dung thanh tra. Các ý kiến đều thống nhất nội dung thanh tra và chấp hành theo kế hoạch của Đoàn thanh tra. 
Kết luận buổi công bố Quyết định thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện nghiêm Quyết định thanh tra, Kế hoạch thanh tra và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra, chuẩn bị đầy đủ tất cả các hồ sơ của các dự án, công trình được nêu tại Quyết định thanh tra để bàn giao cho Đoàn thanh tra. Đề nghị lãnh đạo Sở phân công một đồng chí lãnh đạo, bố trí cán bộ chuyên môn để làm việc với Đoàn thanh tra khi có yêu cầu. Đồng thời, Chánh Thanh tra tỉnh cũng nhấn mạnh không vì hoạt động thanh tra mà làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn của Sở./.
 
         TRỌNG HOÀNG
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.725.938
Truy cập hiện tại 624 khách