Tìm kiếm tin tức
THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày cập nhật 29/07/2019
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 27/12/2018, sau khi tiến hành khảo sát và nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, loại trừ các nội dung đã được thanh tra, kiểm toán. Ngày 15/7/2019, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 647/QĐ-TTr về thanh tra công tác quản lý các dự án, đầu tư xây dựng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc. 
 
Với nội dung thanh tra công tác quản lý dự án, đầu tư xây dựng gồm các dự án, công trình: Dự án “Xây dựng Kho bảo quản hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia ở miền Trung” (trừ các nội dung công việc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện); Hợp phần Quản lý dự án thuộc Dự án “Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2) tỉnh Thừa Thiên Huế”; Dự án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020”; Dự án “Đầu tư Phát triển rừng ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2020” và Công trình “Trụ sở làm việc Hạt Kiểm lâm thành phố Huế”.
Thời kỳ thanh tra từ giai đoạn chuẩn bị đến khi kết thúc đầu tư, đưa công trình dự án vào sử dụng (đối với dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng) hoặc đến thời điểm thanh tra (đối với dự án đang triển khai).
Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc thực tế, không kể các ngày nghỉ.
Đoàn thanh tra có 06 người, do ông Hoàng Trọng Thư - Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra làm Trưởng đoàn. Chánh Thanh tra tỉnh giao ông Nguyễn Đình Quang - Phó Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chánh Thanh tra phê duyệt và triển khai cuộc thanh tra theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra./.
 
      TRỌNG HOÀNG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.725.951
Truy cập hiện tại 625 khách