Tìm kiếm tin tức
THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: Ban hành Quyết định Thanh tra chống thất thu ngân sách Nhà nước tại 04 Doanh nghiệp
Ngày cập nhật 31/07/2019
Ngày 19/7/2019, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 669/QĐ-TTr về thanh tra liên ngành chống thất thu ngân sách Nhà nước tại 04 doanh nghiệp là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Kim Nguyên, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Thành Đạt, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây và Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại An Bảo với nội dung thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, liên doanh, liên kết và tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước. Thời kỳ thanh tra: năm 2016, 2017 và năm 2018. Trong đó, các doanh nghiệp đã được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trùng nội dung và thời kỳ thanh tra thì Đoàn thanh tra sẽ không thanh tra lại. 
 

 

Thời hạn thanh tra: 10 ngày/ 01 doanh nghiệp (không kể ngày nghỉ, lễ) kể từ ngày thông báo làm việc với doanh nghiệp.
 Thành phần tham gia Đoàn thanh tra liên ngành theo Quyết định thanh tra số 669/QĐ-TTr  ngày 19/7/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh, gồm có 06 thành viên và do ông Lê Hồ Nhân - Trưởng phòng Thanh tra, GQ KN, TC 3, Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn thanh tra.
Chánh Thanh tra tỉnh giao trách nhiệm cho ông Nguyễn Đình Quang - Phó Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo, giám sát hoạt độngcủaĐoàn thanh tra.
Đoàn thanh tra có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch thanh tra để triển khai cuộc thanh tra đúng nội dung và thời gian quy định./.
Phòng TT,GQKN,TC 3

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.726.003
Truy cập hiện tại 627 khách