Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh: CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA CHỐNG THẤT THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI 04 DOANH NGHIỆP
Ngày cập nhật 31/07/2019
Ngày 30/7/2019, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì buổi công bố Quyết định số 669/QĐ-TTr của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra liên ngành chống thất thu ngân sách Nhà nước tại 04 doanh nghiệp là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Kim Nguyên, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Thành Đạt, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây và Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại An Bảo. Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, gồm có: 
 
Đ/c Hồ Bê, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị
- Về phía Thanh tra tỉnh:  có ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh, ông Nguyễn Đình Quang - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, đại diện Văn phòng Thanh tra tỉnh , Trưởng đoàn thanh tra liên ngành và các thành viên Đoàn thanh tra liên ngành.
- Về phía 04 doanh nghiệp có đại diện Ban Giám đốc và kế toán trưởng.   
Tại buổi công bố, ông Lê Hồ Nhân - Trưởng đoàn thanh tra liên ngành công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 669/QĐ-TTr của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra liên ngành chống thất thu ngân sách Nhà nước tại 04 doanh nghiệp (Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Kim Nguyên, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Thành Đạt, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây và Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại An Bảo); nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất phương pháp, thời gian và địa điểm thanh tra.
Thời hạn thanh tra: 10 ngày/ 01 doanh nghiệp (không kể ngày nghỉ, lễ) kể từ ngày thông báo làm việc với doanh nghiệp. 
Thời kỳ thanh tra: năm 2016, 2017 và năm 2018. Trong đó, các doanh nghiệp đã được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trùng nội dung và thời kỳ thanh tra thì Đoàn thanh tra sẽ không thanh tra lại.
Phòng TT,GQKN,TC 3
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.726.009
Truy cập hiện tại 627 khách