Tìm kiếm tin tức
THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền
Ngày cập nhật 06/08/2019
 
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định 2856/QĐ-UBND ngày 07/12/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 687/QĐ-TTr ngày 30/7/2019 Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền.
 
 

 

Đoàn thanh tra gồm 06 thành viên do bà Nguyễn Thị Xuân, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2  làm Trưởng đoàn. 
Thời kỳ thanh tra từ năm 2016 đến năm 2018. 
 Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.
Đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tiến hành thanh tra để triển khai cuộc thanh tra đúng nội dung và thời gian quy định 
Quyết định cũng giao trách nhiệm cho ông Đặng Sỹ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.
(Có Quyết định thanh tra kèm theo)
 
                                                      
 
 
 
 
      NGUYỄN THỊ XUÂN
 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.725.919
Truy cập hiện tại 624 khách