Tìm kiếm tin tức
THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA CÔNG TY CỔ PHẦN FRIT HUẾ
Ngày cập nhật 08/08/2019
 
 
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 07/12/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 408/QĐ-TTr ngày 16/5/2019 vềthanh tra liên ngành chống thất thu ngân sách Nhà nước, Đoàn thanh tra liên ngành đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Công ty Cổ phần Frit Huế.
 
 Xét Báo cáo của Đoàn thanh tra và giải trình của đơn vị, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 714/KL-TTr ngày 06/8/2019 tại Công ty Cổ phần Frit Huế.
 
Ngày 08/8/2019, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, ông Hồ Bê - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra số 714/KL-TTr ngày 06/8/2019 tại Công ty Cổ phần Frit Huế. Ông Nguyễn Phong Hải - Trưởng đoàn thanh tra, thừa ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố công khai Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra. 
Sau khi nghe Kết luận thanh tra, Công ty Cổ phần Frit Huế đã thống nhất và cam kết thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra./.
 
Nguyễn Phong Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.725.959
Truy cập hiện tại 626 khách