Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế: Công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
Ngày cập nhật 26/10/2019
 
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 07/12/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 574/QĐ-TTr ngày 25/6/2019 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Ngày 21/10/2019, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 974/KL-TTr về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 
 

 

Vào lúc 14h00, ngày 21/10/2019, đồng chí Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì buổi công bố kết luận thanh tra, cùng tham dự buổi công bố Kết luận thanh tra có ông Đặng Sỹ - Phó Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; các thành viên Đoàn thanh tra; đại diện Văn phòng Thanh tra tỉnh và phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra. Về phía Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có ông Nguyễn Văn Du - Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài vụ, Kỹ thuật - Công nghệ.
Toàn cảnh tại buổi Công bố kết luận
 
Tại buổi công bố, thừa ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 974/KL-TTr ngày 21/10/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 
 
 
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát biểu ý kiến thống nhất về Kết luận thanh tra, đồng thời tiếp thu và nhận trách nhiệm đối với những vi phạm thiếu sót mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có Kế hoạch để thực hiện Kết luận thanh tra.
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã thống nhất, cam kết thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra và có Báo cáo gửi Thanh tra tỉnh đúng thời gian quy định./.
Nguyễn Thị Tý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.976.312
Truy cập hiện tại 145 khách