Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế: Công bố Quyết định thanh tra việc thu hồi và giao đất lâm nghiệp tại huyện Phú Lộc
Ngày cập nhật 28/10/2019
Ngày 10/10/2019, tại Văn phòng HĐND&UBND huyện Phú Lộc, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì buổi công bố Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra việc thu hồi và giao đất lâm nghiệp tại huyện Phú Lộc. Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, gồm có: Về phía Thanh tra tỉnh có ông Hồ Bê – Chánh Thanh tra tỉnh, ông Lương Bảo Toàn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra liên ngành, đại diện Văn phòng Thanh tra tỉnh và các thành viên Đoàn thanh tra liên ngành; về phía UBND huyện Phú Lộc có ông Nguyễn Văn Mạnh – Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn có liên quan; đại diện Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Lộc.
 
Tại buổi công bố, ông Lương Bảo Toàn - Trưởng đoàn thanh tra liên ngành công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 2410/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra việc thu hồi và giao đất lâm nghiệp tại huyện Phú Lộc; nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất phương pháp và thời gian thanh tra.
 
ông Nguyễn Văn Mạnh – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị
Thời hạn thanh tra: 45 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ); việc kéo dài thời gian thanh tra được thực hiện theo Điều 29 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.
Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2005 đến nay. Khi xét thấy cần thiết sẽ tiến hành thanh tra trước thời kỳ đó./.
                                                      
 
                                                       
 
                                                                                                Lê Hồ Nhân                 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.976.406
Truy cập hiện tại 159 khách