Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế: Công bố Quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh
Ngày cập nhật 07/11/2019
Ngày 28/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2646/QĐ-UBND về thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh với các nội dung: Thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; việc mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; việc đấu thầu thuốc chữa bệnh.
 
Ngày 07/11/2019, tại Hội trường Thanh tra tỉnh, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì buổi công bố Quyết định số 2646/QĐ-UBND. Thành phần tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, gồm có:
- Về phía Thanh tra tỉnh có ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh, ông Nguyễn Đình Quang - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra;
- Về phía các cơ quan bảo hiểm xã hội có ông Nguyễn Viết Dũng - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân có liên quan;
- Về phía Sở Y tế có ông Nguyễn Nam Hùng - Giám đốc Sở và các cá nhân có liên quan; Giám đốc các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế và ngoài công lập có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội;
-  Đại diện Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Tại buổi công bố, ông Nguyễn Đình Quang - Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 2646/QĐ-UBND; nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất phương pháp và thời gian thanh tra.
Thời hạn thanh tra: 70 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ).
Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2014 đến tháng 9/2019. Khi xét thấy cần thiết sẽ tiến hành thanh tra trước thời kỳ đó./.
Đ/c Lê Hồ Nhân Phó Trưởng đoàn thanh tra đang phát biểu
Hội nghị công bố Quyết định thanh tra
 
                                                       
 
                                                                                                Lê Hồ Nhân      
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.976.210
Truy cập hiện tại 68 khách