Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh công khai Kế hoạch thanh tra năm 2020
Ngày cập nhật 21/12/2019

Ngày 19 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3282/QĐ-UBND về việc phế duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm năm 2020

 

 

Thực hiện các giải pháp về cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo nội dung Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 về hoạt động “phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019”, Thanh tra tỉnh đăng tải công khai Quyết định số 3282/QĐ-UBND UBND  của UBND tỉnh.

Có Quyết định thanh tra và Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra năm 2020 kèm theo

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.976.422
Truy cập hiện tại 160 khách