Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh: Ban hành Quyết định thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở trên địa bàn thành phố Huế và thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 19/03/2020

Ngày 10/3/2020 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 648/QĐ-UBND về thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở trên địa bàn thành phố Huế và thị xã Hương Thủy, với các nội dung: Việc quản lý và sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận đối với các loại đất khác trước khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở; về phòng, chống tham nhũng trong công tác cấp Giấy chứng nhận và chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở đối với những thửa đất đã chuyển mục đích.

 

Thời hạn thanh tra: 70 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ).

Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2019. Khi xét thấy cần thiết sẽ tiến hành thanh tra thời kỳ trước đó.

Đoàn thanh tra liên ngành gồm 11 thành viên do ông Lương Bảo Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo, theo dõi, trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra liên ngành./.

                                                                  

 

                                               

                                                                                             Lê Hồ Nhân                               

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.976.047
Truy cập hiện tại 57 khách