Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh công bố kết luận thanh tra về thanh tra việc sử dụng kinh phí để thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh…
Ngày cập nhật 09/07/2020
 
Thực hiện Công văn số 3610/UBND-TC ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh về thanh tra việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 4058/UBND-TC ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh về thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 20/5/2020, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 261/QĐ-TTr về thanh tra việc sử dụng kinh phí để thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh… phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
Sáng ngày 09/7/2020, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 393/KL-TTr về việc sử dụng kinh phí để thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh… phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại buổi công bố, thành phần tham dự gồm có: Về phía Thanh tra tỉnh có ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh, ông Nguyễn Đình Quang - Phó Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, đại diện Văn phòng, Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra - Thanh tra tỉnh và Đoàn thanh tra. Về phía Sở Y tế có ông Nguyễn Nam Hùng - Giám đốc và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, phòng, ban có liên quan. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo có ông Nguyễn Tân - Giám đốc và đại diện lãnh đạo phòng, ban có liên quan.
ông Nguyễn Nam Hùng - Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi công bố Kết luận
 
ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu tại buổi công bố Kết luận
 
Đồng chí Phan Thị Lê Huyền - Trưởng Đoàn thanh tra, thừa ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh đã công bố công khai Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra. Sau khi nghe Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát biểu ý kiến tiếp thu và thống nhất đối với Kết luận thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện Kết luận thanh tra và tiến hành công khai Kết luận thanh tra tại đơn vị. Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất và cam kết thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra./.
 
                         
 
 
                                                                                                                                                  
 
Lê Hồ Nhân
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.976.464
Truy cập hiện tại 164 khách