Tìm kiếm tin tức
THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: Công bố kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Thương mại Quốc Hùng
Ngày cập nhật 28/05/2019
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 , Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 360/QĐ-TTr ngày 04/5/2019 Thanh tra liên ngành về chống thất thu ngân sách Nhà nước. Xét Báo cáo số 05/BC- ĐTTr ngày 27/5/2019 của Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 435/KL-TTr ngày 27/5/2019 tại Công ty TNHH Thương mại Quốc Hùng .
 
Ngày 28/5/2019 Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Thương mại Quốc Hùng .
Sau khi nghe đại diện Công ty TNHH Thương mại Quốc Hùng phát biểu ý kiến thống nhất về phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra và Kết luận thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo doanh nghiệp có Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra.
Công ty TNHH Thương mại Quốc Hùng đã thống nhất và cam kết thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra./.
    
 
 NGUYỄN THỊ XUÂN
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.725.958
Truy cập hiện tại 626 khách