Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 06/01/2014

 Ngày 03/01/2014, tại Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 1221/QĐ-TTr, ngày 27/12/2013 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế; kiểm tra, rà soát việc thực hiện Kết luận thanh tra số 537/KL-TTr, ngày 06/11/2007 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị tại Đài Phát thanh – Truyền hình. Chánh Thanh tra tỉnh giao trách nhiệm cho ông Nguyễn Đình Quang- Phó Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Đ/c Đỗ Hưng, Trưởng phòng TT,GQKN,TC 1 Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định

 

 Đoàn thanh tra gồm 07 thành viên do ông Đỗ Hưng, Trưởng phòng TT, GQKN, TC 1 làm Trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 30 ngày (không kể ngày nghỉ, lễ, Tết) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Đ/c Trần Ngọc Cư, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại buổi công bố Quyết định

Thời kỳ thanh tra: Năm 2012 và 2013. Về quản lý tài chính thời kỳ thanh tra là năm 2012. Riêng về quản lý hoạt động dịch vụ quảng cáo, thời kỳ thanh tra là năm 2010, 2011, 2012 và 2013, trong trường hợp cần thiết có thể thanh tra trước thời kỳ đó. Về kiểm tra, rà soát việc thực hiện Kết luận thanh tra số 537/KL-TTr, ngày 06/11/2007 của Chánh Thanh tra tỉnh thời kỳ thanh tra kể từ ngày Kết luận thanh tra có hiệu lực đến thời điểm thanh tra./.

Lãnh đạo TRT phát biểu tại buổi công bố

Phòng TT,GQKN,TC 1

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.976.345
Truy cập hiện tại 156 khách