Tìm kiếm tin tức
Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý đất lâm nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã Hương Trà và Hương Thủy
Ngày cập nhật 13/01/2014

 Ngày 03/01/2014, tại Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 1217/QĐ-TTr, ngày 26/12/2013 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra công tác quản lý đất lâm nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy; việc thực hiện Kết luận thanh tra số 62/KL-TTr, ngày 07/02/2012 của Chánh Thanh tra tỉnh đối với nội dung quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp tại UBND thị xã Hương Thủy. Chánh Thanh tra tỉnh giao trách nhiệm cho ông Nguyễn Đình Quang - Phó Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

 Đoàn thanh tra gồm 09 thành viên do ông Lương Bảo Toàn - Trưởng phòng TT, GQKN, TC 2 làm Trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Thời kỳ thanh tra: Từ khi Luật Đất đai 2003 có hiệu lực cho đến hết năm 2013, khi cần thiết có thể thanh tra trước thời gian này. Riêng việc thực hiện Kết luận thanh tra số 62/KL-TTr, ngày 07/02/2012 của Chánh Thanh tra tỉnh đối với nội dung quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp tại UBND thị xã Hương Thủy, thời kỳ thanh tra kể từ ngày Kết luận có hiệu lực cho đến nay./.
Lương Bảo Toàn, Trưởng phòng TT,GQKN.TC 2
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.976.427
Truy cập hiện tại 162 khách