Tìm kiếm tin tức
Nâng cao chất lượng giải quyết KNTC, không để tiếp khiếu
Ngày cập nhật 20/02/2014

 (ThanhtraVietnam) – Ngày19/2, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2014. Tại Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đề nghị các bộ, ngành, địa phương trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo ngoài việc đảm bảo mục tiêu đề ra cần phải đảm bảo giải quyết đúng pháp luật, nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để tiếp khiếu, tái khiếu kiện.

 

Hội nghị dưới sự chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh; sự tham dự của các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Văn Thanh, Ngô Văn Khánh, Ngô Thị Thủy; lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị cơ quan Thanh tra Chính phủ; cùng đại diện lãnh đạo và thanh tra các bộ, ngành, địa phương.
 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh phát biểu tại Hội nghị.


Cần giải quyết đến cùng, không dừng lại ở giải quyết theo thẩm quyền

Theo Báo cáo của Thanh tra Chính phủ, năm 2013 các cơ quan nhà nước đã tiếp 380.331 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (giảm 2% so với năm 2012), với 4.481 đoàn đông người (giảm 1,2%); tiếp nhận, xử lý 215.789 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có nội dung khiếu nại, tố cáo; có 43.932 vụ việc  khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các các cơ quan hành chính nhà nước (giảm gần 30% so với năm 2012).

Qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 39.013/43.932 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao, đạt tỷ lệ trên 88,8%, riêng Thanh tra Chính phủ kết luận và báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết 77/116 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối với việc triển khai thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ. Tính đến ngày 31/12/2013, cả nước đã rà soát 528/528 vụ việc (đạt 100%), đã kiểm tra, có phương án giải quyết 475/528 vụ việc, đạt tỷ lệ 89,96%. Trên cơ sở những kết quả đạt được, ngày 19/9/2013 Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch 2100/KH-TTCP nhằm chủ động nắm tình hình, tích cực phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng khác. Trong số 62/528 vụ việc còn lại theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP đã giải quyết được thêm 9 vụ việc, còn 53 vụ việc chưa hoàn thành.

Về kiểm tra, rà soát và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp khác (ngoài 528 vụ việc): Theo thống kê bước đầu hiện nay cả nước có 1.335 vụ việc phức tạp, tồn đọng cần tập trung giải quyết, trong đó các tỉnh, thành phố Khu vực phía Nam đã giải quyết được 157/840 vụ việc.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 1.710 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại 3.948 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 595 đơn vị có vi phạm, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 406 tổ chức, 500 cá nhân; xử lý hành chính 20 tổ chức, 28 cá nhân. Đồng thời, các cơ quan thanh tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện 761 kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra trách nhiệm, kết quả cho thấy các cơ quan có thẩm quyền đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 247 tổ chức, 150 cá nhân; đã xử lý kỷ luật hành chính đối với 16 tổ chức và 15 cá nhân.
 

Nhiều kinh nghiệm được lãnh đạo và thanh tra các bộ, ngành, địa phương chia sẻ tại Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ một số kinh nghiệm quý báu rút ra trong quá trình công tác như: giải quyết khiếu nại, tố cáo phải giải quyết đến cùng không dừng lại ở giải quyết theo thẩm quyền, quan tâm đến chất lượng giải quyết; giải quyết khiếu nại, tố cáo cần phải công khai; phải kiên trì đối thoại và coi công tác hòa giải ở cơ sở là đặc biệt quan trọng để giải quyết triệt để tại cơ sở; cần kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đôn đốc tổ chức thực hiện cấp dưới một cách triệt để đặc biệt là giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền đúng để hạn chế khiếu nại vượt cấp; quá trình giải quyết phải thông tin phối hợp với trụ sở tiếp công dân để có sự phối hợp giải quyết chặt chẽ, hiệu quả.

Các đại biểu cũng kiến nghị sớm ban hành mới các văn bản chế tài xử lý đối tượng quá khích, gây rối trong quá trình khiếu nại, tố cáo; sớm có quy định chi tiết xử lý việc khiếu nại không thành chuyển sang khiếu nại, tố cáo người giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy định rõ sự tham gia vào khiếu nại, tố cáo của luật sư cho cụ thể. Kiến nghị Thanh tra Chính phủ cần tăng cường phối hợp hơn nữa với các bộ, ngành, địa phương trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đặc biệt là những trường hợp phức tạp.

Giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ khi mới phát sinh

Tại Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đánh giá cao những kết quả mà ngành Thanh tra đã đạt được trong thời gian qua. Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng, năm 2013 Ngành đã tích cực triển khai các chủ trương của Đảng và Nhà nước, qua đó đã giải quyết được trên 88% vụ việc vượt kế hoạch phấn đấu (85%) đề ra. Các bộ, ngành, địa phương cũng đã tích cực giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài đạt gần 90% kế hoạch đề ra, tỉ lệ tiếp khiếu không cao, đồng thời đã thực hiện quyết liệt kế hoạch 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ đề ra.
 

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh chỉ đạo tại Hội nghị.


Năm 2014, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có thể tăng không nhiều nhưng diễn biến vẫn gay gắt, phức tạp. Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo và chủ động, kịp thời giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra phức tạp, đông người ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Các Bộ, ngành, địa phương cần chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo (quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư, xây dựng...) và công khai, minh bạch quá trình xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách, pháp luật nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Về mục tiêu cụ thể, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu toàn Ngành năm 2014 cần tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85%. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các ngành, các cấp, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90% (trong đó cần tập trung giải quyết dứt điểm 53 vụ việc nằm trong 528 vụ việc theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP trong Quý I/2014). Nâng cao chất lượng các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%. Quá trình thực hiện nếu phát hiện vướng mắc hoặc có sai sót trong quá trình giải quyết thì có biện pháp khắc phục, sửa chưa kịp thời nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, hạn chế tiếp khiếu.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra các cấp, các ngành cần tiếp tục tích cực triển khai đúng các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm công tác tiếp công dân, gắn tiếp công dân với hướng dẫn giải thích pháp luật, gắn với đối thoại; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường thanh tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo; chú trọng phát hiện, khắc phục những hạn chế, tồn tại và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng nhấn mạnh, Thanh tra Chính phủ luôn sẵn sàng hướng dẫn, phối hợp với các bộ, ngành địa phương để công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả./.

Q.Vững – K.Dung (www.thanhtravietnam.vn)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.976.325
Truy cập hiện tại 150 khách