Tìm kiếm tin tức
Thanh tra KTXH
Căn cứ Công văn số 1468/TTCP-V.III ngày 28/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh, ngày 28/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2646/QĐ-UBND về thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh.  
  Thực hiện Công văn số 3610/UBND-TC ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh về thanh tra việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 4058/UBND-TC ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh về thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 20/5/2020, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 261/QĐ-TTr về thanh tra việc sử dụng kinh phí để thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh… phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.  
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 19/12/2019, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 268/QĐ-TTr ngày 28/5/2020 Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Giao thông Huế.  
Ngày 26/5/2020, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 261/QĐ-TTr ngày 20/5/2020 của Chánh thanh tra tỉnh về thanh tra việc sử dụng kinh phí để thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh... phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.  
Ngày 19/3, tại Hà Nội, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì họp về việc hoàn thiện xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ngành thanh tra và Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra thay thế Thông tư 05/2014/TT-TTCP. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh, Bùi Ngọc Lam, Đặng Công Huẩn, Trần Ngọc Liêm, Trần Văn Minh; thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.
Ngày 19/3/2020, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, thừa ủy quyền của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì buổi công bố Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở trên địa bàn thành phố Huế và thị xã Hương Thủy.  
Ngày 10/3/2020 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 648/QĐ-UBND về thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở trên địa bàn thành phố Huế và thị xã Hương Thủy, với các nội dung: Việc quản lý và sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận đối với các loại đất khác trước khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở; về phòng, chống tham nhũng trong công tác cấp Giấy chứng nhận và chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở đối với những thửa đất đã chuyển mục đích.  
Ngày 12/2, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì họp triển khai việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 05/2014/TT-TTCP quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra. Tham dự cuộc họp có đại diện Vụ Pháp chế, Ban soạn thảo, Tổ giúp việc.     ​
    Sáng ngày 27/12/2019, Thanh tra tỉnh tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chíPhan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đồng chí Hồ Bê, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh và các Phó Chánh Thanh tra; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; lãnh đạo thanh tra các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh.   
Sáng 27/12, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.923.169
Truy cập hiện tại 758 khách