Tìm kiếm tin tức
Thông báo về việc bố trí lại buổi tiếp dân của Lãnh đạo UBND tỉnh
Ngày cập nhật 28/03/2017

Theo Thông báo số 367/TB-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh về bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung tiếp dân định kỳ vào ngày 01/3/2017; Tuy nhiên, do bận công việc nên UBND tỉnh đã có Thông báo số 40/TB-UBND ngày 27/02/2017 về việc tạm hoãn buổi tiếp công dân nói trên. Nay, buổi tiếp công dân trên được bố trí lại vào lúc 08 giờ 00 ngày 29/3/2017 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế).

 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./

https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Thong-bao/tid/Thong-bao-ve-viec-bo-tri-lai-buoi-tiep-dan-cua-Lanh-dao-UBND-tinh/newsid/CFE24CAC-4C2A-4162-A459-A74300BE6F95/cid/1961BE5B-BFF9-4D9D-8933-9C1FBE58AAFA

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.484.939
Truy cập hiện tại 18 khách