Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2019
Ngày cập nhật 14/06/2019

Ngày 11/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thông báo số 198/TB-UBND thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm 2019 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

 

NGÀY TIẾP

 

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

03/7/2019

 

 

17/7/2019

Đ/c Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh(số 2 Tố Hữu)

 

Huyện Quảng Điền

07/8/2019

 

 

21/8/2019

 

Đ/c Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

 

 

 Đ/c Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh

 

      Trụ sở Tiếp dân tỉnh (số 2 Tố         Hữu)

 

Thị xã Hương Thủy

 

11/9/2019

 

18/9/2019

Đ/c Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Đ/c Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh

 

      Trụ sở Tiếp dân tỉnh (số 2 Tố         Hữu)

Huyện Phong Điền

 

02/10/2019

 

 

16/10/2019

 

Đ/c Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

  Đ/c Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp dân

tỉnh (số 2 Tố Hữu)

 

Huyện Phú Vang

 

06/11/2019

 

 

13/11/2019

 

Đ/c Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

 Đ/c Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Trụ sở Tiếp dân

tỉnh (số 2 Tố Hữu)

 

 Huyện Phú Lộc

04/12/2019

 

18/12/2019

 

Đ/c Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh

 

Đ/c Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Trụ sở Tiếp dân

tỉnh (số 2 Tố Hữu)

 Thị xã Hương Trà

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.111.491
Truy cập hiện tại 2.359 khách