Tìm kiếm tin tức
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh
Ngày cập nhật 19/09/2019
Trong 9 tháng đầu năm 2019, lãnh đạo UBND tỉnh và Thủ trưởng các cấp, các ngành đã tiếp 1.038 lượt với 901 người; trong đó, UBND tỉnh tiếp 165 lượt với 204 người; sở, ngành tiếp 241 lượt với 80 người; cấp huyện tiếp 632 lượt với 617 người; trong đó, có 05 đoàn đông người với 66 người. Chủ yếu công dân đến phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất, việc thu hồi đất; tranh chấp đất đai; cấp giấy phép xây dựng nhà ở,... 
 
Cũng trong thời gian trên, UBND tỉnh và các cấp, các ngành đã tiếp nhận 1.511 đơn. Đơn đủ điều kiện xử lý là 1.147 đơn, trong đó: Khiếu nại 71 đơn, tố cáo 19 đơn và kiến nghị, phản ánh 1.057 đơn; Có 37 đơn khiếu nại và 05 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền và 34 đơn khiếu nại và 14 đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền; Đơn không đủ điều kiện xử lý 364 đơn. Nội dung đơn, thư chủ yếu tập trung khiếu nại lĩnh vực đất đai, đòi lại đất, đòi lại nhà thuộc diện Nhà nước quản lý, khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính, việc bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất tái định cư và tố cáo cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái pháp luật; vi phạm trong quá trình thực thi công vụ, …
Sau khi xử lý, phân loại nội dung đơn và xác định thẩm quyền giải quyết  không có đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp là 37 đơn với 37 vụ việc, đến nay đã giải quyết 25 đơn, đạt tỷ lệ 67,6%, còn 12 đơn đang trong thời hạn giải quyết. Số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết là 05 đơn, đã giải quyết 04 vụ, đạt tỷ lệ 80%, còn 01 đơn đang trong thời hạn giải quyết.
Trong thời gian đến, tình hình khiếu kiện có khả năng tiếp tục phát sinh do triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh,... nên các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo, giải quyết, chú trọng đổi mới công tác công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, nhất là kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp để góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, để hạn chế đến mức thấp nhất tình hình khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo để nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân. Đến thời điểm hiện nay, Thanh tra các địa phương đã tổ chức 03 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo với 333 người tham gia. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và UBMT TQVN tỉnh tổ chức 12 lớp tuyên truyền pháp luật với 1.200 người tham gia; dự kiến trong Quý IV năm 2019 sẽ phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh để tiếp tục phổ biến pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số UBND cấp huyện.
                                                                
                                                               
 
                                                                                      Phan Văn Diễn
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.818.423
Truy cập hiện tại 456 khách