Tìm kiếm tin tức
CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN KN, TC, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH THÁNG 8 VÀ THÁNG 9 NĂM 2019 TẠI THANH TRA TỈNH
Ngày cập nhật 09/10/2019
Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên thường xuyên quan tâm chỉ đạo, do đó tại Thanh tra tỉnh công tác này luôn được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.
 
 -  Về tiếp công dân
Thực hiện Thông báo số 09/TB-TTr ngày 03/01/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thông báo Lịch tiếp công dân 06 tháng đầu năm 2019 của Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã bố trí  công chức tiếp công dân thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc trong tuần. Đồng chí Đặng Sỹ - Phó Chánh Thanh tra tỉnh và đồng chí Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8 và tháng 9 vào các ngày 29/8/2019 và 26/9/2019, tuy nhiên không có công dân nào đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh.
-  Về xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh
Trong tháng 8 và tháng 9 năm 2019, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 11 đơn do công dân gửi đến qua đường bưu điện, gồm: 02 đơn tố cáo và 09 đơn kiến nghị, phản ánh, cụ thể: 
Nội dung đơn tố cáo: Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp Giấy CNQSD đất tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy; hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Phú Vang.
Nội dung đơn kiến nghị, phản ánh: Phản ánh hành vi hành chính của cán bộ, cơ quan nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân; tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân và phản ánh các hành vi vi phạm của Chủ tịch và cán bộ Địa chính UBND phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà cấu kết với với một số người có chức quyền để khai thác tài nguyên đất tại vùng Trầm Đún, thôn Chầm và san lắp mặt bằng, tổ chức đấu đất tại vùng trồng trọt ở Xước Dũ; cho phép Nhà máy gạch ở Hương Hồ khai thác đất sét trái phép trên đất nông nghiệp sau đó khai thác đất đồi núi để bù đắp lại tại những phần ruộng đã bị khai thác đất sét làm cho ruộng không còn khả năng sản xuất nông nghiệp,...
 
Sau khi nghiên cứu nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, Thanh tra tỉnh đã ban hành 02 văn bản chuyển đơn, hướng dẫn, trả lại đơn; đồng thời xử lý lưu 09 đơn để theo dõi do đơn không đủ điều kiện xử lý theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.
                                  
                                                               
 
                                                                            Phan Văn Diễn
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.726.776
Truy cập hiện tại 8 khách