Tìm kiếm tin tức
Thông báo kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của ông Trần Đình Chính và đơn của bà Lê Thị Mai Phương
Ngày cập nhật 25/11/2019

  Ngày 21/11/2019, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 02 đơn do công dân gửi đến, gồm:

 

- Đơn đề ngày 15/10/2019 của ông Trần Đình Chính, địa chỉ: 12B đường Minh Mạng, phường Trường An, thành phố Huế có nội dung Khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 934/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc giải quyết đơn khiếu nại của Ông.

- Đơn đề ngày 20/11/2019 của bà Lê Thị Mai Phương, địa chỉ: Tổ 10, KV4, phường Hương Sơ, thành phố Huế có nội dung khiếu nại ông Hoàng Thanh Bốn, địa chỉ Tổ 9, KV4, phường Hương Sơ, thành phố Huế không thực hiện bồi thường cho Bà theo Quyết định số 26A/2019/QĐST-DS ngày 07/3/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Huế về việc công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, Thanh tra tỉnh xử lý đơn như sau:

 - Đối với đơn của ông Trần Đình Chính: Xử lý lưu theo dõi do đơn không đủ điều kiện xử lý theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Cụ thể, đơn của Ông đã gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó đã gửi đến đúng cơ quan, tổ chức hoặc đúng người có thẩm quyền giải quyết là Chủ tịch UBND tỉnh và đơn đã được UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 433/TB-UBND ngày 18/11/2019 về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 đối với đơn của Ông.

- Đối với đơn của bà Lê Thị Mai Phương, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 1102/TTr-VP ngày 22/11/2019 hướng dẫn Bà gửi đơn đến Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế để được xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

          Thanh tra tỉnh thông báo để các Ông, Bà được biết./.

                                          Phan Văn Diễn                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.976.346
Truy cập hiện tại 155 khách