Tìm kiếm tin tức
Thông báo kết quả xử lý đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Phấn
Ngày cập nhật 24/04/2020

Ngày 23/4/2020, Thanh tra tỉnh nhận được đơn khiếu nại đề ngày 15/4/2020 của bà Ngô Thị Phấn, trú tại 27 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế, đơn có các nội dung:

 

- Khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 469-QĐ/UB ngày 23/3/1996 của UBND thành phố Huế.

- Đề nghị hủy bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại số 469-QĐ/UB ngày 23/3/1996 của UBND thành phố Huế.

- Đề nghị công nhận quyền sử dụng hợp pháp và giao lại thửa đất có ký hiệu F.97 cho gia đình bà Ngô Thị Phấn và gia đình bà Ngô Thị Hồng được tiếp tục quản lý, sử dụng.

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật thì đơn của Bà không đủ điều kiện xử lý theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh do đơn đã được gửi đến nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó đã gửi đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền giải quyết là Chủ tịch UBND tỉnh.

Thanh tra tỉnh thông báo để Bà được biết./.

Thanh tra tỉnh

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.055.609
Truy cập hiện tại 253 khách