Tìm kiếm tin tức
Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Ngày cập nhật 01/06/2020

Ngày 20/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4138/UBND-TD1 gửi Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố, thị xã và các huyện về việc phối hợp tiếp công dân phục vụ  Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

 

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Chủ tịch UBND tỉnh có các chỉ thị, văn bản chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; chủ động nắm tình hình khiếu kiện trên địa bàn, tăng cường đối thoại và giải quyết những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Công an, Thanh tra, Ban Tiếp công dân để chủ động xử lý các tình huống khiếu kiện, phức tạp - nhất là trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

Trường hợp địa phương có công dân tập trung khiếu kiện ở Hà Nội; khi có thông báo của Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh thì Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có công dân khiếu kiện khẩn trương cử ngay Tổ công tác có đủ thẩm quyền đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để phối hợp với các cơ quan tiếp công dân tại Trụ sở để tổ chức tiếp, giải thích, vận động, hỗ trợ, có biện pháp hữu hiệu đưa công dân trở về địa phương giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công văn cũng nêu rõ, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an thành phố Huế, các thị xã, các huyện chủ động nắm tình hình; tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp; đồng thời, có biện pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế việc công dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp; bảo đảm an ninh, trật tự, không để xảy ra tình trạng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để tụ tập đông người, gây mất trật tự công cộng tại các cơ quan Đảng, chính quyền, Trụ sở Tiếp công dân và tại nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.091.213
Truy cập hiện tại 144 khách