Tìm kiếm tin tức
Thông báo kết quả xử lý đơn thư của công dân Lê Văn Hùng
Ngày cập nhật 08/01/2021

Ngày 08/01/2021, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận Tờ trình đề ngày 03/01/2021 của Lê Văn Hùng, địa chỉ: Thôn 2, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy có nội dung phản ánh ông Đỗ Viết Tùng - Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy vi phạm quy định pháp luật trong việc quản lý đất đai, tài sản thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn xã Phú Sơn.

 

Sau khi nghiên cứu nội dung Tờ trình và căn cứ quy định của pháp luật thì Tờ trình của Ông không đủ điều kiện xử lý theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ, do Tờ trình đã được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó đã gửi đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người đứng đầu có thẩm quyền giải quyết là UBND thị xã Hương Thủy, do đó Thanh tra tỉnh lưu đơn theo dõi theo quy định.

Thanh tra tỉnh thông báo để Ông được biết./.

Phan Văn Diễn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.055.609
Truy cập hiện tại 256 khách