Tìm kiếm tin tức
Thông báo kết quả xử lý đơn không có họ tên, chữ ký
Ngày cập nhật 22/04/2021

Ngày 13/4/2021, Thanh tra tỉnh nhận được đơn đề ngày 12/4/2021 không có họ, tên, chữ ký, có nội dung: kiến nghị xem xét phẩm chất chính trị, trình độ, đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ của ông Trương Diên Thọ trong việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Huế;

 

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Căn cứ điểm b Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh, Đơn không đủ điều kiện xử lý do không có họ tên, địa chỉ, chữ ký, ngày tháng năm và Đơn đã gửi đến nhiều cơ quan, đơn vị trong đó đã gửi đến đúng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết là UBND tỉnh. Do vậy, Thanh tra tỉnh lưu nội dung đơn để theo dõi./.

Nguyễn Đức Ân

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.091.425
Truy cập hiện tại 168 khách