Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh: Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2021
Ngày cập nhật 29/06/2021

Ngày 24/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 270/TB-UBND Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2021

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; UBND tỉnh thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2021 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (Kèm theo Lịch tiếp công dân).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Ban Tiếp công dân các cấp thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tiếp công dân, Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp công dân; cử Lãnh đạo, Chuyên viên tham gia, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ tốt các buổi tiếp công dân; thông báo rộng rãi cho cán bộ, nhân dân biết thời gian, địa điểm tổ chức tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thông báo nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ và nhân dân được biết.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm bố trí lịch tiếp công dân định kỳ vào lịch công tác hàng tuần của Chủ tịch UBND tỉnh và chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức thực hiện. Trường hợp vì lý do đột xuất không thực hiện được buổi tiếp công dân theo lịch thì phải thông báo kịp thời cho cán bộ, nhân dân biết và bố trí lại lịch tiếp công dân vào những ngày sau đó hoặc tuần kế tiếp./.

 

THÁNG TIẾP

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

Tháng 7

15/7/2021

Chủ tịch UBND tỉnh

Thừa Thiên Huế

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

 

Tháng 8

19/8/2021

Tháng 9

16/9/2021

Tháng 10

21/10/2021

Tháng 11

18/11/2021

Tháng 12

16/12/2021

 

                                                                                     Thanh tra tỉnh

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.111.491
Truy cập hiện tại 2.419 khách