Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tạm hoãn tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 16/9/2021
Ngày cập nhật 14/09/2021

Ngày 13 tháng 9 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 397 /TB-UBND về việc tạm hoãn tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Theo Thông báo số 270/TB-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh về bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng cuối  năm 2021 thì đồng chí Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 16/9/2021.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 nên buổi tiếp công dân nêu trên tạm hoãn và sẽ thông báo bố trí lại vào thời gian thích hợp.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.

Thanh tra tỉnh

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.111.491
Truy cập hiện tại 2.679 khách