Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân 06 tháng cuối năm 2022 của Thanh tra tỉnh
Ngày cập nhật 23/06/2022

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 /6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân, ngày 21/6/2022 Thanh tra tỉnh đã ban hành Thông báo số 643/TB-TTr về việc thông báo Lịch tiếp công dân thường xuyên của cơ quan và lịch tiếp công dân định kỳ của Chánh Thanh tra tỉnh 06 tháng cuối năm 2022. Thông báo đã được niêm yết tại trụ sở cơ quan Thanh tra tỉnh và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh.

 

 

  (Có Thông báo số 643/TB-TTr ngày 21/6/2022 kèm theo)

Thanh tra tỉnh thông báo để các tổ chức, công dân được biết./.         

Hoàng Đình Hữu                           

                                  

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.533.160
Truy cập hiện tại 768 khách